20 октомври 2018

Начало / Златен лев Брокери / Съобщения

Съобщения

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
21.08.2015г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 21.08.2015 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:25 ч. покупко-продажба на 4400 акции на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, ISIN код  BG111100109070, по единична цена от 0.35 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
07.07.2015г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 07.07.2015 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 16:07 ч. покупко-продажба на 25 акции на „Златен лев Холдинг" АД, ISIN код BG1100011995, по единична цена от 0.63 лв. за всяка акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
02.06.2015г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 02.06.2015 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 12:32 ч. покупко-продажба на 300 акции на "УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС" АД, ISIN код  BG1100074084, по единична цена от 10 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
02.06.2015г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 02.06.2015 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 12:31 ч. покупко-продажба на 200 акции на "УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС" АД, ISIN код  BG1100074084, по единична цена от 10 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
26.03.2015г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 26.03.2015 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 14:26 ч. покупко-продажба на 340 акции на "Неохим" АД, ISIN код BG11NEDIAT11, по единична цена от 42 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
24.03.2015г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 24.03.2015 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:49 ч. покупко-продажба на 115563 акции на "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ" АД, ISIN код BG1100011995, по единична цена от 1.0447 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
24.03.2015г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 24.03.2015 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:14 ч. покупко-продажба на 366172 акции на "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ" АД, ISIN код BG1100011995, по единична цена от 0.4808 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
12.03.2015г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 12.03.2015 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 11:47 ч. покупко-продажба на 66850 акции на "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ" АД, ISIN код BG1100011995, по единична цена от 0.061 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
12.03.2015г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 12.03.2015 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 11:46 ч. покупко-продажба на 141301 акции на "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ" АД, ISIN код BG1100011995, по единична цена от 0.029 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
12.03.2015г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 12.03.2015 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 11:42 ч. покупко-продажба на 117420 акции на "ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ" АД, ISIN код BG1100011995, по единична цена от 0.035 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
23.12.2014г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 23.12.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 12:20 ч. покупко-продажба на 4775 акции на „Вапцаров" АД, ISIN код BG11VAPLAT16, по единична цена от 2.08 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
23.10.2014г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 23.10.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 14:50 ч. покупко-продажба на 350000 акции на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, ISIN код BG1100004081, по единична цена от 1.00 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
15.09.2014г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 15.09.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 14:40 ч. покупко-продажба на 780 000 акции на „Инфра Холдинг“ АД, ISIN код BG1100004081, по единична цена от 1.00 лв. за всяка една акция.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 15.09.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 14:39 ч. покупко-продажба на 1 320 000 акции на „Инфра Холдинг“ АД, ISIN код BG1100004081, по единична цена от 1.00 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
10.07.2014г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 10.07.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 12:02 ч. покупко-продажба на 21170 броя акции на "Златен лев Холдинг" АД, ISIN код BG1100011995, по единична цена от 0.79 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
28.04.2014г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 28.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:57 ч. покупко-продажба на 7211 акции на "Вапцаров" АД, ISIN код BG11VAPLAT16, по единична цена от 2.08 лв. за всяка една акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
08.04.2014г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:39 ч. покупко-продажба на 8889 акции на "Зърнени храни" АД, ISIN код BG1100109070, по единична цена от 0.60 лв. за всяка една акция.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:40 ч. покупко-продажба на 8889 акции на "Зърнени храни" АД, ISIN код BG1100109070, по единична цена от 0.60 лв. за всяка една акция.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:41 ч. покупко-продажба на 8889 акции на "Зърнени храни" АД, ISIN код BG1100109070, по единична цена от 0.60 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
08.04.2014г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:36 ч. покупко-продажба на 197 акции на "Билборд" АД, ISIN код BG1100088076, по единична цена от 0.75 лв. за всяка една акция.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:38 ч. покупко-продажба на 197 акции на "Билборд" АД, ISIN код BG1100088076, по единична цена от 0.75 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
08.04.2014г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:34 ч. покупко-продажба на 197 акции на "Билборд" АД, ISIN код BG1100088076, по единична цена от 0.75 лв. за всяка една акция.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:35 ч. покупко-продажба на 197 акции на "Билборд" АД, ISIN код BG1100088076, по единична цена от 0.75 лв. за всяка една акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
08.04.2014г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:31 ч. покупко-продажба на 300 акции на "Ломско пиво" АД, ISIN код BG1100043071, по единична цена от 0.55 лв. за всяка една акция.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:32 ч. покупко-продажба на 300 акции на "Ломско пиво" АД, ISIN код BG1100043071, по единична цена от 0.55 лв. за всяка една акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
08.04.2014г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:28 ч. покупко-продажба на 300 акции на "Ломско пиво" АД, ISIN код BG1100043071, по единична цена от 0.55 лв. за всяка една акция.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:30 ч. покупко-продажба на 300 акции на "Ломско пиво" АД, ISIN код BG1100043071, по единична цена от 0.55 лв. за всяка една акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
08.04.2014г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:25 ч. покупко-продажба на 208 акции на "Енемона" АД, ISIN код BG1100042073, по единична цена от 2.70 лв. за всяка една акция.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:26 ч. покупко-продажба на 208 акции на "Енемона" АД, ISIN код BG1100042073, по единична цена от 2.70 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
08.04.2014г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:22 ч. покупко-продажба на 208 акции на "Енемона" АД, ISIN код BG1100042073, по единична цена от 2.70 лв. за всяка една акция.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.04.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:24 ч. покупко-продажба на 208 акции на "Енемона" АД, ISIN код BG1100042073, по единична цена от 2.70 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
21.02.2014г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 21.02.2014 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:07ч. покупко-продажба на 7211 акции на "Вапцаров" АД, ISIN код BG11VAPLAT16, по единична цена от 2.08 лв. за всяка една акция.

Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
08.01.2014г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 08.01.2014г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 14:46 ч. покупко-продажба на 49506 акции на "Златен лев Холдинг" АД, борсов код 3Z3, ISIN код BG1100011995, по единична цена от 0.55лв. за всяка акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
16.12.2013г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 16.12.2013 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 14:20 ч. покупко-продажба на 25 акции на "Златен лев Холдинг" АД, борсов код 3Z3, ISIN код BG1100011995, по единична цена от 1.00 лв. за всяка акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
16.12.2013г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 16.12.2013 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 14:16 ч. покупко-продажба на 25 акции на „Златен лев Холдинг" АД, борсов код 3Z3, ISIN код BG1100011995, по единична цена от 1.00 лв. за всяка акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
16.12.2013г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 16.12.2013 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 14:12 ч. покупко-продажба на 25 акции на „Златен лев Холдинг" АД, борсов код 3Z3, ISIN код BG1100011995, по единична цена от 1.00 лв. за всяка акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
04.12.2013г.

На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 04.12.2013 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 16:23 ч. покупко-продажба на 1 320 000 акции на „Инфра Холдинг" АД, борсов код RA8, ISIN код BG1100004081, по единична цена от 1.00 лв. за всяка акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
04.12.2013г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 04.12.2013 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 16:17 ч. покупко-продажба на 1 635 000 акции на „Инфра Холдинг" АД, борсов код RA8, ISIN код BG1100004081, по единична цена от 1.00 лв. за всяка акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
03.12.2013г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 03.12.2013 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 15:03 ч. покупко-продажба на 379 000 акции на „Инфра Холдинг" АД, борсов код RA8, ISIN код BG1100004081, по единична цена от 1.00 лв. за всяка акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
03.12.2013г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 03.12.2013 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в 14:57 ч. покупко-продажба на 1 370 000 акции на „Инфра Холдинг" АД, борсов код RA8, ISIN код BG1100004081, по единична цена от 1.00 лв. за всяка акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
03.12.2013г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 03.12.2013 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в  14:50 ч. покупко-продажба на 2 005 000 акции на „Инфра Холдинг" АД, борсов код RA8, ISIN код BG1100004081, по единична цена от 1.00 лв. за всяка акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
03.12.2013г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 03.12.2013 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: в  14:45 ч. покупко-продажба на 3 973 000 акции на „Инфра Холдинг" АД, борсов код RA8, ISIN код BG1100004081, по единична цена от 1.00 лв. за всяка акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
03.12.2013г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 03.12.2013 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: В  14:32 ч. покупко-продажба с 8 466 000 акции на „Инфра Холдинг" АД, борсов код RA8, ISIN код BG1100004081, по единична цена от 1.00 лв. за всяка акция.


Уведомление за сключена сделка извън регулиран пазар
02.12.2013г.
На основание чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ, ИП "Златен лев Брокери" ООД оповестява, че на 02.12.2013 г. e сключена сделка извън регулиран пазар, както следва: В  16:23 ч. покупко-продажба с 2 886 000 акции на „Инфра Холдинг" АД, борсов код RA8, ISIN код BG1100004081, по единична цена от 1.00 лв. за всяка акция.


СЪОБЩЕНИЕ
до лицата, които са предоставили на ИП “Златен лев Брокери” ООД през 1999г. инвестиционни бонове за управление
05.09.2013г.

ИП “Златен лев Брокери” ООД уведомява лицата, които са предоставили на инвестиционния посредник през 1999г. инвестиционни бонове за управление и са сключили договори за доверително управление, че на основание чл. 59 от Общите условия, договорите с тях са прекратени, считано от 01.08.2013г.
Във връзка с горното, ИП “Златен лев Брокери” ООД уведомява лицата, че в резултат на прекратяване на договорите с тях са налични парични средства, които инвестиционният посредник съхранява в отделна банкова сметка, а финансовите инструменти са прехвърлени за съхранение в регистър “А” на Централен депозитар.
Упоменатите лица имат право да получат своите парични средства в срок от 5 години, считано от датата на прекратяване на договорите, като периодът е 01.08.2013г. – 01.08.2018г.   


 

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004-2018 Златен лев . Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.