Златен Лев Капитал
  Български | English

22 November 2017
Договорни фондове Златен Лев Брокери Златен Лев Холдинг

Начало / Златен лев Капитал / ДФ "Златен лев Индекс 30" / Документи

 Цена на дял, обявена на 21.11.2017
Емисионна стойност
до 30 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 30 хил. лв. до 100 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 100 хил. лв.
Цена на обратно изкупуване
1.6221 лв.1.6140 лв.1.6100 лв.1.6020 лв.


Документи


Презентация на ДФ "Златен лев Индекс 30

Правила на ДФ "Златен лев Индекс 30

Проспект на ДФ "Златен лев Индекс 30

Ключова информация за инвеститора

Правила за оценка на активите

Правила за оценка и управление на риска

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Информация за управление на риска:Обобщена информация за цените на дяловете


Счетоводни отчети:


ЗЛ ИНДЕКС 30 ▼0.14%*
БФБ - BG TR30 ▼0.31%

*Отклонениe спрямо предходно обявена цена

В този дял още

За Фонда
Документи
Графика и цена
Новини

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by JoYo