Управлявани дружества

В портфейла на Златен лев Холдинг са контролни пакети акции и дялове в дружествата:

 • Новалис АД
  Дружеството отдава промишлени и складови помещения и производствени площи под наем и се намира в гр. Пазарджик, ул. Царица Йоанна № 27.
 • Златен лев солар ЕООД
  Дружеството е 100% дъщерно дружество на Златен лев холдинг АД и се занимава с производството на електрическа енергия чрез фотоволтаична централа, разположена на покрива на Новалис АД, в гр. Пазарджик
 • Златен лев Трейдинг ЕООД
  Дружеството е 100% дъщерно дружество на Златен лев холдинг АД и отдава офис площи под наем и се намира в гр. София, ул. Постоянство 67Б. В него се помещава и офисът на Златен лев Холдинг АД.
 • Янтра пропърти ЕООД
  Янтра пропърти ЕООД е 100% дъщерно дружество, с основна дейност отдаване под наем на промишлени и складови помещения и земи в индустриалната зона на кв. Чолаковци, В. Търново.