Контакти

Адрес:

Златен лев холдинг АД
София 1111, кв. Гео Милев, ул. Постоянство 67Б
Телефони: +359 2 9654521; 9654511
Факс: +359 2 9654522
Ел.поща: holding@zlatenlev.com

Директор за връзки с инвеститорите – Анастасия Русева

Карта: