Финансови отчети

2024

Консолидаран отчет към 31.03.2024
Справки КФН (xls)

Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4
Декларация по чл.100о1, ал.4, т.4 от ЗППЦК

Индивидуален отчет към 31.03.2024
Справки КФН (xls)

Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4
Декларация по чл.100о1, ал.4, т.4 от ЗППЦК

2023

Консолидиран годишен финансов отчет за 2023
Финансов отчет
Справки

Годишен финансов индивидуален отчет за 2023
Финансов отчет
Справки форма-1

Консолидиран тримесечен отчет към 31.12.2023
Справки КФН (pdf)
Справки КФН (xls)

Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4
Декларация по чл.100о1, ал.4, т.4 от ЗППЦК

Индивидуален отчет към 31.12.2023
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4

Консолидиран тримесечен отчет към 30.09.2023
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4


Индивидуален отчет към 30.09.2023
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4

Консолидиран отчет за шестмесечието към 30.06.2023
Финансов отчет по МСС
Справки
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Информация по приложение № 4
Допълнителна информация

Индивидуален отчет към 30.06.2023
Финансов отчет по МСС
Справки
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Информация по приложение № 4
Допълнителна информация

Консолидиран тримесечен отчет към 31.03.2023
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4

Индивидуален отчет към 31.03.2023
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4
2022

Консолидиран годишен финансов отчет за 2022
Финансов отчет
Доклад на независимия одитор
Справки


Годишен финансов индивидуален отчет за 2022

Финансов отчет
Справки форма-1

Консолидиран отчет към 31.12.2022
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4

Индивидуален отчет към 31.12.2022
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4


Консолидиран тримесечен отчет към 30.09.2022

Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4

Индивидуален отчет към 30.09.2022
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4


Консолидиран отчет за шестмесечието към 30.06.2022
Финансов отчет по МСС
Справки
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Информация по приложение № 4
Допълнителна информация


Индивидуален отчет към 30.06.2022
Финансов отчет по МСС
Справки
Междинен доклад за дейността
Информация по приложение № 4
Допълнителна информация
Вътрешна информация

Консолидиран тримесечен отчет към 31.03.2022
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4


Индивидуален отчет към 31.03.2022

Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 42021

Консолидиран годишен финансов отчет за 2021
Финансов отчет
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4

Годишен финансов индивидуален отчет за 2021
Финансов отчет
Справки форма-1

Консолидиран отчет към 31.12.2021
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4

Индивидуален отчет към 31.12.2021
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 4

Консолидиран тримесечен отчет към 30.09.2021
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 9

Индивидуален отчет към 30.09.2021
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 9

Консолидиран отчет за шестмесечието към 30.06.2021
Финансов отчет по МСС
Справки
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Информация по приложение № 9
Допълнителна информация
Пояснителни бележки

Индивидуален отчет към 30.06.2021
Финансов отчет по МСС
Справки
Междинен доклад за дейността
Информация по приложение № 9
Допълнителна информация
Вътрешна информация

Консолидиран тримесечен отчет към 31.03.2021
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 9

Индивидуален отчет към 31.03.2021

Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 92020

Консолидиран годишен финансов отчет за 2020
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов индивидуален отчет за 2020
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността
Допълнителна информация

Индивидуален отчет към 31.12.2020
Справки
Информация по приложение № 9
Пояснителни бележки

Консолидиран тримесечен отчет към 30.09.2020
Справки
Информация по приложение № 9
Пояснителни бележки
Декларация

Индивидуален отчет към 30.09.2020

Справки
Информация по приложение № 9
Пояснителни бележки

Консолидиран отчет за шестмесечието към 30.06.2020

Финансов отчет по МСС
Справки
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Информация по приложение № 9
Допълнителна информация
Пояснителни бележки

Индивидуален отчет към 30.06.2020
Финансов отчет по МСС
Справки
Междинен доклад за дейността
Информация по приложение № 9
Допълнителна информация
Пояснителни бележки

Консолидиран тримесечен отчет към 31.03.2020
Справки
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 9

Индивидуален отчет към 31.03.2020
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 92019

Консолидиран годишен финансов отчет за 2019
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов отчет индивидуален за 2019
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността
Допълнителна информация

Отчети към 31.12.2019
Справки КФН
Пояснителни бележки
Информация по приложение № 9

Консолидиран междинен отчет към 30.09.2019
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Информация съгласно приложение № 9
Допълнителна информация по чл.33

Индивидуален тримесечен отчет към 30.09.2019
Финансов отчет по МСС
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.33

Консолидиран междинен отчет към 30.06.2019
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Информация по приложение № 9
Допълнителна информация по чл.33

Индивидуален тримесечен отчет към 30.06.2019

Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.33

Индивидуален тримесечен отчет към 31.03.2019
Финансов отчет по МСС
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.332018


Консолидиран годишен финансов отчет за 2018
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов отчет индивидуален за 2018

Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Консолидиран междинен отчет към 31.12.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Индивидуален тримесечен отчет към 31.12.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба No2

Консолидиран междинен отчет към 30.09.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Индивидуален тримесечен отчет към 30.09.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба No2

Консолидиран междинен отчет към 30.06.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Индивидуален тримесечен отчет към 30.06.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Допълнителна информация съгласно чл.33

Консолидиран междинен отчет към 31.03.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Индивидуален тримесечен отчет към 31.03.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.33


2017

Консолидиран годишен финансов отчет за 2017
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов отчет индивидуален за 2017
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността
 


2016

Консолидиран годишен финансов отчет за 2016
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов отчет индивидуален за 2016
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността
 


2015

Консолидиран годишен финансов отчет за 2015
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов отчет индивидуален за 2015
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността
 


2014

Консолидиран годишен финансов отчет за 2014
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов отчет индивидуален за 2014
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността