Финансови отчети

2019

Индивидуален тримесечен отчет към 30.09.2019
Финансов отчет по МСС
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.33

Консолидиран междинен отчет към 30.06.2019
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Информация по приложение № 9
Допълнителна информация по чл.33

Индивидуален тримесечен отчет към 30.06.2019

Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.33

Индивидуален тримесечен отчет към 31.03.2019
Финансов отчет по МСС
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.332018


Консолидиран годишен финансов отчет за 2018
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов отчет индивидуален за 2018

Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Консолидиран междинен отчет към 31.12.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Индивидуален тримесечен отчет към 31.12.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба No2

Консолидиран междинен отчет към 30.09.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Индивидуален тримесечен отчет към 30.09.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от Наредба No2

Консолидиран междинен отчет към 30.06.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Индивидуален тримесечен отчет към 30.06.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Допълнителна информация съгласно чл.33

Консолидиран междинен отчет към 31.03.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация

Индивидуален тримесечен отчет към 31.03.2018
Финансов отчет по МСС
Междинен доклад за дейността
Вътрешна информация
Допълнителна информация по чл.33


2017

Консолидиран годишен финансов отчет за 2017
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов отчет индивидуален за 2017
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността
 


2016

Консолидиран годишен финансов отчет за 2016
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов отчет индивидуален за 2016
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността
 


2015

Консолидиран годишен финансов отчет за 2015
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов отчет индивидуален за 2015
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността
 


2014

Консолидиран годишен финансов отчет за 2014
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността

Годишен финансов отчет индивидуален за 2014
Финансов отчет по МСС
Доклад за дейността