Информация до притежателите на дялове управлявани от УД Златен лев капитал ЕАД
Уважаеми клиенти,
Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 13.06.2018 г. УД Златен лев капитал ЕАД промени своя адрес на управление на гр. София бул. Тодор Александров 73 ет.1, както и своят интернет сайт - http://www.z-capital.bg/.
Актуализациите на настоящият сайт http://www.zlatenlev.com ще бъдат преустановени след 30.06.2018 г.
Промяната се извършва съгласно вписани промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 02/9804825  20 февруари 2019


Холдинг


Управлява следните
акционерни дружества: 

Елпром Елин АД

Новалис АД

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004-2018 Златен лев . Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.