Информация до притежателите на дялове управлявани от УД Златен лев капитал ЕАД
Уважаеми клиенти,
Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 13.06.2018 г. УД Златен лев капитал ЕАД промени своя адрес на управление на гр. София бул. Тодор Александров 73 ет.1, както и своят интернет сайт - http://www.z-capital.bg/.
Актуализациите на настоящият сайт http://www.zlatenlev.com ще бъдат преустановени след 30.06.2018 г.
Промяната се извършва съгласно вписани промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 02/9804825  23 юни 2018


Управляващо
дружество

От 03.11.2000 г. управлява дейността на инвестиционно
дружество "Златен лев" АД. 

На 26 август 2009 г. ДФ “Златен лев Индекс 30” премина нормативно определения минимален размер на нетната стойност активите от 500,000 лева и стартира обратно изкупуване на дяловете.


Колективни
инвестиционни схеми

ДФ Златен лев

ДФ Златен лев Индекс 30Холдинг


Управлява следните
акционерни дружества: 

Елпром Елин АД

Новалис АД

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.