20 февруари 2019

Начало / Златен лев Холдинг

Златен лев Холдинг

Златен лев Холдинг е създаден на 21.07.1999 г. чрез разделяне на Приватизационен фонд “Златен лев” в съответствие с изискванията на ЗППЦК. С това започна изпълнението на една от целите на финансовата група "Златен лев" - постигане на ефикасно корпоративно управление на контролираните дружества. В портфейла на Златен лев Холдинг са контролни пакети акции и дялове в дружествата:
Холдингът притежава и  миноритарни пакети в  дружества, повечето от които търгуеми на БФБ, като :
  • Оргтехника АД - гр. Силистра, и др.

“Златен лев Холдинг” АД осъществява оперативно и стратегическо управление на контролираните дружества и се стреми да прилага модерни инструменти за повишаване на ефективността им.
Мисията на “Златен лев Холдинг”  АД е успешното управление на активите на „Златен лев холдинг” АД за доставяне на актуални за потребителите продукти и услуги в рамките на съществуващите и бъдещи инвестиции, чрез което да се постигне максимална доходност за акционерите.

    


Повече информация за:


Дивиденти
Корпоративно управление
Съобщения
Документи
За контакти
Дивидент 2016
     

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004-2018 Златен лев . Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.