Списък на машини, съоръжения и оборудване,
предложени за продажба от
Карат Електроникс АД – гр.Велико Търново

 

За контакти:

Донка Тодорова
тел.: 062  612 340
тел.: 062  612 336
моб.: 0889 300 368

Ном. Инв.ном. Наименование на оборудването Год.произв.
    ИМЦ  
1 1652 Винтонарезен струг 1К-62Б 1971
2 7558 Струг С404Т 1987
3 1501 Универсална фрезмашина ФУ320  
4 1852 Инструмент. Фрезмаш. FN32/ZCCPFH32 1980
5 1792 Електроерозиина машрна SFE300/D.02 1978
6 7857 Профилен шлайф PROFIMAT HB408CNC 1985
7 1204 Универсална фрезмашина ФУ251  
8 1928 Универс.програмна щанц.преса PWS600 1982
9 7531 Преса ПЕ 40т 1985
10 3490 Гравир фрезмашина  
11 1420 Шприцмашина ТМ3200/250 1989
12 3256 Шприцмашина ТМ 250/80 1988
13 1415 Бояджийна линия  
14 991412 Подвесен конвейр за боядисване  
    Цех Електроника  
1 1958 Линия споика Вълна Австрия-Модел20479- Холис 1984
    Спойка вълна+ автомат.измиваща линия  
2 436 Камера Feutron-ИЛКА-ГДР-обем 1000см³-повре- 1975
    дени компресори  
3 15161 Линия ръчен монтаж Dima FP-700- Холандия-2бр. 2002
    работещи,отлично състояние  

 

 

Списък на машини, съоръжения и оборудване за продажба
“Елпром Елин” – гр.Кубрат

За контакти:

тел.: 0838 733 83 моб.: 0888 230 533

Машините са продадени!